Centenarul Marii Uniri
1918-2018

Pentru istoria României, desăvârşirea statului naţional unitar prin actele de autodeterminare din 1918 – Chişinău (9 aprilie), Cernăuţi (28 noiembrie) şi Alba Iulia (1 decembrie) – reprezintă evenimentul cel mai important şi semnifică împlinirea idealului de a trăi liberi într-un stat independent care să-i cuprindă între fruntariile sale pe toţi românii. „Veritabilul fundament al unităţii româneşti – aprecia istoricul Gheorghe I. Brătianu – nu a fost stabilit nici la Saint Germain, nici la Trianon, el este rezultatul existenţei însăşi a poporului român, “enigmă şi miracol al istoriei din sud-estul european”.

„Acest stat s-a născut din suferințele și luptele nesfârșite ale unui șir de generațiuni, în timp de veacuri. Numai statul acesta putea servi de punct de plecare pentru întreaga desvoltare națională a Românimii, numai el putea constitui centrul de cristalizare, în viitor, pentru toate puterile vii ale neamului”.

(Constantin Stere, Marele răsboiu și politica României, București, 1918, p. 79)

Coordonatorul evenimentelor științifice și cultural-artistice:

Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați

Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului din cadrul
Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală
și
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
www.ugal.ro
romania100.ugal.ro

Co-organizatori:

Associazione degli Studiosi di Diritto Internazionale ed Europeo di Roma
Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice «Accad. Andrei Rădulescu»

Parteneri:

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia
Accademia di Romania din Roma
Academia de Științe a Moldovei
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Republicii Moldova
Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru Românii de Pretutindeni
Centrul de Documentară Europeană – Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați