Centenarul Marii Uniri
1918-2018

Pentru istoria României, desăvârşirea statului naţional unitar prin actele de autodeterminare din 1918 – Chişinău (9 aprilie), Cernăuţi (28 noiembrie) şi Alba Iulia (1 decembrie) – reprezintă evenimentul cel mai important şi semnifică împlinirea idealului de a trăi liberi într-un stat independent care să-i cuprindă între fruntariile sale pe toţi românii. „Veritabilul fundament al unităţii româneşti – aprecia istoricul Gheorghe I. Brătianu – nu a fost stabilit nici la Saint Germain, nici la Trianon, el este rezultatul existenţei însăşi a poporului român, “enigmă şi miracol al istoriei din sud-estul european”.

„Acest stat s-a născut din suferințele și luptele nesfârșite ale unui șir de generațiuni, în timp de veacuri. Numai statul acesta putea servi de punct de plecare pentru întreaga desvoltare națională a Românimii, numai el putea constitui centrul de cristalizare, în viitor, pentru toate puterile vii ale neamului”.

(Constantin Stere, Marele răsboiu și politica României, București, 1918, p. 79)